Historiek

Geschiedenis kleiduiven

Het kleiduivenschieten is ontstaan uit de jacht. Al vóór de uitvinding van vuurwapens werd er op gevogelte gejaagd. In een later stadium was het jagen voorbestemd voor de hogere klasse, die het schieten op duiven beoefende om hun schietvaardigheid op peil te houden; in de 19e eeuw waren veel schutters vaak ook jager en lid van een jagersvereniging.

In 1822 beschrijft men het kleiduivenschieten als een specifieke sport die door een bijzondere klasse van sportmensen wordt beoefend, grote schietvaardigheid vereist en gelegenheid geeft tot het afsluiten van grote weddenschappen en het houden van wedstrijden. Deze wedstrijden werden als volgt gehouden. In het schootsveld werden manden met (echte) duiven geplaatst. Deze manden waren door middel van een touw verbonden met een helper die op commando van de schutter de manden opende, waardoor de duiven konden wegvliegen. In de 19e eeuw werd deze “sport” beoefend om grote weddenschappen af te sluiten. Bekend is dat in de Verenigde Staten van Amerika hierdoor miljoenen trekduiven zijn uitgeroeid.

Onder invloed van diervriendelijke groeperingen is deze vorm van duivenschieten inmiddels bijna overal ter wereld verboden. In eerste instantie werd daarna geschoten op met veren gevulde glazen ballen ter grootte van een tennisbal. Later zijn dat de nu alom bekende kleiduiven geworden.

Algemeen

Het kleiduivenschieten behoort tot de dynamische schietsportonderdelen. Er wordt namelijk niet op een stilstaand doel (schietschijf) geschoten, maar op lemen schoteltjes (kleiduiven) die door een machine worden weggeslingerd in de lucht met een snelheid van 120 km per uur. De schutter moet proberen vanuit verschillende posities de kleiduif (met een doorsnede van ongeveer 11 cm) die steeds uit een andere richting voorbij komt, te raken. Het kleiduivenschieten is een vorm van schietsport met veel dynamiek en spanning, waarbij veel concentratie is vereist. Daarnaast is het een buitensport, wat ook veel mensen aanspreekt. Het kleiduivenschieten is een discipline die wel wat hogere kosten met zich meebrengt, vooral vanwege het gebruik van de kleiduiven en de hagelpatronen die kostbaarder zijn dan de meeste andere patronen.

Oprichting van de vereniging

Het is begonnen met een stel enthousiaste schutters die ter verbetering van hun schietkunst gingen oefenen op kleiduiven. Het oefenen wierp zijn vruchten af en meerdere recreatieve schutters raakten geïnteresseerd. De reeds bestaande georganiseerde weideschietingen werden hierdoor veelvuldig bezocht waardoor uiteindelijk het idee geopperd werd om met een aantal vrienden zelf een kleiduifschieting te organiseren. Hierdoor werd het noodzakelijk om uit te kijken naar een geschikte plek waar meer mensen konden schieten. De weides in de streek van GOTTEM – DEINZE was een geschikte locatie om deze sport te gaan beoefenen. Er werd een vereniging in het leven geroepen begin 2020 en wel de vereniging “ Gottemse Schutters “ met als bestuursleden Vandierendonck Frederik en Jozef, Blomme Nico, Goeminne Kristof en Herwig en T’Hooft Marijke.

De vereniging begon dan ook zonder enige voorkennis van organisatie, enkel de ervaring van het zelf deelnemen aan weideschietingen. Uiteindelijk resulteerde dit in een eerste weideschieting onder de naam van de vereniging in Sep 2020. De omstandigheden door de Covid-19 pandemie maakte het de vereniging niet gemakkelijk. Het organisatorisch aspect werd volledig afgestemd op de op dat moment bestaande Covid maatregelen en richtlijnen.

Deze eerste editie werd een groot succes en maar liefst 700 schutters kwamen opdagen in het weekend van 12-13 Sep 2020. De inspanningen van de vereniging werden hierdoor ruimschoots beloond en plannen voor een editie 2021 werden dan al concreet en aangevuld met de nodige “ lessons learned “.

Het ledenaantal groeit gestaag en de zogenaamde sportschutter meldde zich en werd het steeds meer gezien als een vorm van vrijetijdsbesteding. Ook vinden steeds meer recreatieve schutters hun weg naar de georganiseerde weideschietingen, net als verenigingen en bedrijven die met hun personeel eens iets anders willen doen op hun jaarlijks uitje. Want het is en blijft een bijzondere sport. Reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen en wellicht een schot te wagen op zo’n kleiduif.

De mogelijkheden op de weideschieting zijn oefen – trap – en jachtstanden. Er is tevens mogelijkheid om niet schutters te laten kennis maken met deze fantastische sport door middel van een initiatiestand waarbij het individu door een ervaren sportschutter met licentie begeleid wordt. Voor bedrijven en verenigingen is er de mogelijkheid tot een team building activiteit van 10 pers waarbij gedurende 4 Hr naar hartenlust kan gevuurd worden op de kleien.

Dit alles gebeurt met de voorziene en verplichte reglementering op gebied van veiligheid op de standen, veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van vuurwapens en munitie, met verplichting van persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM ) zoals gehoorbescherming, veiligheidsbril,….