Leden

Als lid van onze vereniging krijgt u volgende voordelen , vanaf 01/01/2022 en jaarlijks hernieuwbaar .

  • Jaarlijkse vernieuwing licentie (gele zegel) indien minimum 12 schietbeurten/jaar
  • Gratis deelname aan jaarlijkse activiteit georganiseerd door de vereniging
  • Stemrecht in de algemene jaarlijkse vergadering.
  • Voorstellen en wensen voorleggen aan het algemeen bestuur van de vereniging
  • Recht tot deelname aan wedstrijden
  • Verzekering VSK
  • Ontvangst huishoudelijk reglement en lidkaart

Lid worden kan door onderstaand formulier in te vullen. Dit dient vergezeld te worden met een verklaring van het strafrechtelijk verleden ( Mod 1 ) en een eigen verklaring omtrent de psychische gezondheid van de aanvrager.

Voor junior leden ( < 18 j ) dienen de formulieren mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Het lidgeld bedraagt 60 euro/jaar/persoon voor volwassenen .

Voor juniors (<18 j) bedraagt het lidgeld 30 euro/jaar.

Voor sympathisanten indien reeds aangesloten bij vlaamse schietsportvereniging bedraagt het lidgeld 45 euro/jaar/ volwassene .


Te storten op VZW de Gottemse Schutters, rekeningnummer BE 23 1431 1682 5891

https://docs.google.com/forms/d/1djGMgkCNmkKS6ctIHq9d7OQuXZZCQaDUYxa72yZh3mM/edit